Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Spillemidler 2018 og tilskudd til kulturbygg

19.10.2017

Spillemidler 2018 


Søknadsfrist 10. november 2017

  • Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet
  • Nærmiljøanlegg
  • Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten

 

Anlegg det søkes om midler til må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før det søkes om tilskudd fra spillemidlene.
Søkere som skal fornye sin søknad må fremme sin søknad på nytt.  Husk eventuelle prisjusteringer og andre endrede faktorer.
Prioritering av søknader gjøres av kommunen i samsvar med rullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Formål
Bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Spillemidler til utbygging og rehabilitering av anlegg skal gi befolkningen mulighet til å drive aktivitet i regi av både frivillige medlemsbaserte organisasjoner og egenorganisert aktivitet
Kulturdepartementets bestemmelser regulerer hva spillemidlene kan brukes til.

Hvem kan søke

  • Kommuner
  • Idrettslag
  • Godkjente organisasjoner
  • Andre sammenslutninger

 

Elektronisk søknadsskjema på idrettsanlegg.no

Første gangs søkere:
Anlegg det søkes om midler må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før det søkes om tilskudd fra spillemidlene.
Nærmere informasjon angående kravet om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning kan fås hos Tysfjord kommune eller hos Nordland fylkeskommunes kulturavdeling.


Tilskudd til kulturbygg

Formål
Tilskudd kan gis til kulturbygg/samfunnshus som er åpne for allmenn bruk og som kan leies ut til alle typer kultur- og organisasjonsvirksomhet og der driften i hovedsak er basert på frivillighet eller dugnad.
Midlene skal benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg, men ikke til ordinært vedlikehold eller drift.
Kulturdepartementet har fastsatt retningslinjer for bruken av spillemidler til kulturbygg.