Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Spillemidler 2016/2017

05.10.2016

Søknadsfristen er  7. oktober. Søknad om spillemidler leveres elektronisk. Det kan søkes om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivanlegg.

Søknadsskjema og veiledning finnes på www.idrettsanlegg.no

Tiltaket må være vurdert i plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.

Anlegg som det tidligere er søkt støtte til, men som ikke har fått tilsagn, må sende inn søknad på nytt.  Opplysningene i søknadsskjemaet ved fornying må kontrolleres og oppdateres.

Se også andre publikasjoner om spillemidler og idrettsanlegg på Kulturdepartementets hjemmeside:

KulturdepartementetSpellamrudá 2016/17

Åhtsåmájggemierre l gålgådismáno 07. biejve. Åhtsåmus spellamrudájda galggá elektråvnålattjat sáddiduvvat. Máhttá spellamrudájt åhtsåt valástallamásadusájda, lahkabirásásadusajda ja ålggoiellemásadusájda.
Åhtsåmsjiebmá ja bagádus gávnnuji dánna: www.idrettsanlegg.no

Doajmma hæhttu liehket merustaládum plánan rubbmelasj dåjmajda ja luonndomuossádimijda.

Ásadus masi la åvddåla doarjjagav åtsådum valla ij la juollodum, hæhttuji ådåsis åhtsåt. Diedo åhtsåmsjiemán ådåstuhttemin, viertti dárkestuvvat ja ådåsmuvvat.


Gehtja aj ietjá almodusá spellamrudájda ja valástallamásadusájda Kulturdepartementa nehtabielen:

Kulturdepartemæntta