Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Spillemidler 2015/2016

30.09.2015

Ny kunngjøring.docxNy kunngjøring.docx

Spillemidler 2015/16
 
Søknadsfristen er satt til 23. oktober. Søknad om spillemidler leveres elektronisk. Det er foretatt en del endringer i regelverket for nye søknader. Søknadsskjema og veiledning finnes på http://www.idrettsanlegg.no
Anlegg som det tidligere er søkt støtte til, men som ikke har fått tilsagn, må sende inn søknad på nytt.  Opplysningene i søknadsskjemaet ved fornying, må kontrolleres og oppdateres.
Tiltaket må være vurdert i plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.
 Se også andre publikasjoner om spillemidler og idrettsanlegg på Kulturdepartementets hjemmeside:
Kulturdepartementet
 
 
Spellamrudá 2015/16
 
Åhtsåmájggemierre l gålgådismáno 23. biejve. Åhtsåmus spellamrudájda galggá elektråvnålattjat sáddiduvvat. Dagádum li muhtem rievddadime njuolgadusájn ådå åhtsåmusájda. Åhtsåmsjiebmá ja bagádus gávnnuji dánna:http://www.idrettsanlegg.no
Ásadus masi la åvddåla doarjjagav åtsådum valla ij la juollodum, hæhttuji ådåsis åhtsåt.
Diedo åhtsåmsjiemán ådåstuhttemin, viertti dárkestuvvat ja ådåsmuvvat.
Doajmma hæhttu liehket merustaládum plánan rubbmelasj dåjmajda ja luonndomuossádimijda.
Gehtja aj ietjá almodusá spellamrudájda ja valástallamásadusájda Kulturdepartementa næhttabielen.
http://www.kulturdepartementet.no