Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Spillemidler 2015

25.09.2014

Søknadsfristen er satt til 29. oktober. Søknad om spillemidler leveres elektronisk. Det er foretatt en del endringer i regelverket for nye søknader. Søknadsskjema og veiledning finnes på
www.idrettsanlegg.no

Anlegg som det tidligere er søkt støtte til, men som ikke har fått tilsagn, må sende inn søknad på nytt. Tiltaket må være vurdert i plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.

Se også andre publikasjoner om spillemidler og idrettsanlegg på Kulturdepartementets hjemmeside:

Kulturdepartementet


Viktige endringer
Det er noen viktige endringer i bestemmelsene, se "Om bestemmelser om tilskudd ". Det presiseres blant annet hvordan man håndterer at rabatt ikke lenger er godtatt som finansiering.

Se forøvrig under Krav til de enkelte vedlegg til søknaden i Bestemmelsene, www.idrettsanlegg.no , under Publikasjoner.

Se også bestemmelsene for hva som står om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning  av planer. Flere anlegg kan få planene godkjent i kommunene. Krav til dokumentasjon ved slik idrettsfaglig godkjenning er likevel likt det man ellers måtte sendt til departementet. Tegninger stemples og dateres og brev om godkjenningen sendes til fylkeskommunen med kopi til kommunen. Planene må gjerne likevel sendes departementet, til godkjenning, eller bare for å få råd og vurdering. Vurdering av tilskuddets størrelse må gjøres av departementet dersom tiltaket fraviker fra ordinære retningslinjer.

Vær også oppmerksom på at når det leveres søknad for anlegg som er ferdigstilt, skal revidert regnskap legges ved søknaden i stedet for kostnadsoverslag.

Om bestemmelser om tilskudd