Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
A A A

Sosialtjenesten - hjelp til selvhjelp

Hensikten med Lov om sosiale tjenester og sosialtjenesten
Det overordnede formålet  med loven er å fremme økonomisk  og sosial trygghet for de som er kommet i en vanskelig situasjon.  I tillegg skal sosialtjenesten jobbe for å unngå at mennesker kommer i vanskelige situasjoner. Dette gjøres gjennom forebyggende tiltak. Økonomisk sosialhjelp er ikke alltid løsningen. I blant kan en samtale med saksbehandler gi god hjelp. Saksbehandlerne skal vurdere hele din situasjon, før en beslutning blir tatt.

Rett til økonomisk sosialhjelp?
Økonomisk hjelp kan gis når alle andre muligheter til å forsørge deg selv er prøvd.  Dette betyr at sosialtjenesten vil, i samarbeid med deg, forsøke på finne ut om du har mulighet til å skaffe deg annen inntekt. Dette kan være arbeidsinntekt, trygdeytelser, underholdningsbidrag og lignende.

Sosialtjenesten kan også hjelpe til med å finne ut om du kan ha rett på økonomisk hjelp via andre støtteordninger. Dette kan være bostøtte, utbedringslån og utbedringstilskudd  fra Husbanken. Saksbehandlerne vil informere og veilede deg om alle forhold som kan sette deg i stand til å klare deg selv økonomisk.

Økonomisk sosialhjelp er ment å kun dekke grunnleggende behov. En slik vurdering skal alltid være individuell.

Hvordan går jeg fram?
I lenkene under finner du nyttig informasjon vedrørende økonomisk sosialhjelp.

Hvem har har rett til sosialhjelp?
Hvordan søker jeg sosialhjelp?
Hvordan beregnes hjelpen ?
Satser for sosialhjelp
Sosialtjenesteloven

Henvendelser skal rettes til NAV, tlf  55 55 33 33 
www.nav.no

 

Støttekontakttjenesten
Støttekontakter kan søkes av personer som ut fra sosiale, psykiske eller fysiske årsaker trenger hjelp til praktiske gjøremål eller til å få en aktiv og meningsfull fritid.
Mer om tildeling av og arbeid som støttekontakt kan du få ved å henvende deg til sosialtjenesten.