Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon spillemidler

Søknad om spillemidler 2012

 

Det kan søkes støtte til anlegg innen idrett og friluftsliv. Søknadsskjema med veiledning finner du på www.idrettsanlegg.no.
 
Anlegg som det tidligere er søkt støtte til, men som ikke har fått tilsagn, må også sende inn ny søknad, men da uten vedlegg om det ikke er endringer.
For å søke om spillemidler kreves det at anlegget er med i Kommuneplanen for fysisk aktivitet, naturopplevelser 2008 - 2011.
 
Kommunen kan kontaktes for råd og veiledning.
 
 
Søknadsfrist er 26. oktober 2011.
 
 
 
bilde spillemidler  2012