Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Skuddpremie

29.05.2015

Tysfjord kommune har innført skuddpremie på viltartene kråke, ravn, mink, mår, rødrev og mårhund.

Anmodning om utbetaling av premie fremsettes på fastsatt skjema.

 

Viltforvaltningen