Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

tilskudd

Skjønnsmidler

Tysfjord kommune er tildelt kr. 1.000.000 i skjønnsmidler tredje fordeling
for 2012. Følgende prosjekter er prioritert:

1.       Fullføring av kommuneplanen for Tysfjord kr. 500.000
2.       Delvis dekning – transport av helsepersonell kr. 500.000
 
Tysfjord er en av kommunene i Nordland som er kommet best ut ved denne
fordelingen av skjønnsmidler.
 
 
Kjøpsvik, 5.6. 2012.

Konrad Sætra
rådmann