Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Skjemaportal

Velkommen som bruker av vår skjemaportal!

Er du ny bruker? Opprett ny bruker før du går videre.

Dersom du sørger for at du er innlogget under utfylling av søknadsskjema vil dine skjemaer bli mellomlagret mens du jobber med dem, og innsendte skjema vil være tilgjengelig for fremtidig redigering og gjenbruk.

Når du kommer inn i skjemaoversikten vil du finne en oversikt over alle tilgjengelige skjema organisert alfabetisk. Dersom du ønsker dem sortert i kategorier, klikk her.

Vær særlig oppmerksom på at sensitive personopplysninger ikke må sendes pr. epost til Tysfjord kommune.
Som sensitive personopplysninger regnes iht. Personopplysningslovens § 2 opplysninger om en persons rasemessige eller etniske bakgrunn eller personens politiske, filosofiske eller religiøse oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold og opplysninger om medlemskap i fagforeninger.

 

Elektroniske skjema Papirskjema

 

Elektroniske skjema
Elektroniske skjema kan du fylle ut på PC og sende inn gjennom sikker forbindelse direkte til vårt postmottak (lenke til skjemaoversikt).
Alle opplysninger som da overføres mellom din datamaskin og vår server foregår over sikker kryptert linje (SSL).
Vi gjør oppmerksom på at noen elektroniske skjema må skrives ut og signeres med penn på grunn av krav i lovverket selv om skjema blir sendt inn elektronisk. Dette vil stå spesifisert i høre del av skjemaet, under veiledninger.
Når du skal sende inn et elektronisk skjema til Tysfjord kommune må du alltid først godkjenne en personvernerklæring. Dette innebærer at du godkjenner at personvernet er ivaretatt.

Papirskjemaene
Noen av våre papirskjema kan lastes ned, skrives ut og sendes pr. post til følgende adresse: Divtasvuona suohkan - Tysfjord kommune, Poasstaboaksa - Postboks 104, 8591 GÁSLUOKTA - KJØPSVIK.
Papirskjema kan også skannes, og sendes som vedlegg i e-post til postmottak@tysfjord.kommune.no.