Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

bok

Skatter i fjell

Ballangen, Evenes, Narvik og Divtasvoudna/Tysfjord er kommuner med en rik bergverks-historie. Fra 1800-tallet har folk hatt utkomme fra fjellets skatter; det være seg skjerping, sesongarbeid eller ansettelse i store gruveforetak.

Anleggene fikk ulik skjebne. Der driften ikke lenger var regningssvarende, sto stoller, tipper og bygninger tilbake. De lå ofte utenfor allfarvei, få hadde grunn til å oppsøke dem, de ble etter hvert glemt. På sentrale steder, som Bogen og Bjørkåsen, preges bebyggelse og kulturlandskap av gruvedriften som en gang fantes.

Bergverkshistorien vår handler ikke bare om anlegg som forsvant. Kjøpsvik, Drag, Hekkelstrand og Narvik har store bergverksbedrifter som lever i beste velgående.

At befolkning og reiseliv i regionen kjenner lite til vår viktige bergverkshistorie, og få besøker de mange fysiske minnene etter den, går an å gjøre noe med. Museum Nord lanserte i 2009 idéen om å fortelle historien og gjøre den lett tilgjengelig for publikum, i form av ei moderne turbok. Boka gir en kortfattet fremstilling av geologi og bergverkshistorie, forteller om utvalgte bergverksminner, og viser fastboende og turister hvordan de kommer seg dit.
 
 
Boka er i salg hos:
Kjøpsvik Bokhandel
Rådhuset i Kjøpsvik
Th. Bredesen, Drag
Arran – lulesamisk senter
Tysfjord Turistsenter
Hamarøy Hotell, Innhavet
 
Boka kan også bestilles fra Museum Nord: