Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Situasjonsrapport - NVE

03.07.2015

Snøsmeltingen i fjellet er godt i gang i hele landet. Stigende temperaturer medfører ytterligere økt snøsmelting, og økende vannføring i vassdrag fra
fjellområdene. Følg med på www.varsom.no for oppdatert informasjon om situasjonen.

Det er fortsatt mye snø i fjellet i Sør-Norge, samt i fjellområdene i indre strøk av Nordland og Troms.
Det har vært en gunstig utvikling med mye snøsmelting i fjellet i løpet av siste uke, men det er fortsatt mer snø
enn normalt på denne tida av året.

Hvor stor vannføringen vil bli framover er usikkert, men den vil holde seg høy i noen dager. NVEs varslingstjeneste følger situasjonen tett. Eventuelle flom- og jordskredvarsler
vil bli publisert på www.varsom.no, hvor man alltid vil finne oppdatert informasjon, blant annet
sanntidsinformasjon om vannføring fra noen av de snørike vassdragene.

Sannsynligheten for stor flom er størst i elver som drenerer fjellområdene fra nord i Rogaland til og med
Rauma i Møre og Romsdal. Sannsynligheten for stor flom er også større enn vanlig stedvis i indre Troms, i
indre strøk nord i Nordland og i vestlige fjellområder på Øst- og Sørlandet. Fortsatt vil værforholdene
fremover avgjøre hvordan snøsmelteflommen utvikler seg.

For mer informasjon om snøforholdene, se www.varsom.no/Snorapporter og se www.varsom.no for mer
informasjon om flom, jord-, sørpe- og flomskredfare, samt snøskredfare og isforhold.

Med «stor snøsmelteflom» menes en flom som kvalifiserer til oransje varslingsnivå eller høyere.