Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Skolefritidsordningen (SFO)

 
Tysfjord kommunes skolefritidsordninger har oppstart medio august på følgende steder:

Drag skole, Drag
Kjøpsvik skole, Kjøpsvik

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved henvendelse til den enkelte barnehage/SFO eller Tysfjord kommune, oppvekst og kultur.
 
Betalingssatser for opphold i SFO
Tysfjord kommune har fra og med 01.01.19 følgende satser for opphold i SFO:

Hel plass (over 15 t/u) Kr. 2070,-
Halv plass (10-15 t/u) Kr. 1552,-
 

  • Det gis ikke søskenmoderasjon i skolefritidsordningen.
  • Foreldrebetaling kreves inn en gang pr. mnd. i henhold til vedtatte satser, og gjeldende fra den 20. til den 20. hver måned.
  • Fast plass betales for 11 mnd. pr. år. Perioden 20. juli til 20. august er betalingsfri periode.


Søknad om opptak til barnehage/SFO sendes innen 01.03.2019 til:

Tysfjord kommune
oppvekst og utdanning
postboks 104
8591 Kjøpsvik