Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Serviceavdelingen

Navn Tittel E-post Telefon
Service mobiltelefon     97 15 02 60
Eva Paulsen Saksbehandler Eva Paulsen 75 77 55 91
Grethe Mathisen Saksbehandler Grethe Mathisen 75 77 55 00
Sandra Nilssen Formannskapssekretær Sandra Nilssen 75 77 55 22
       
 

Serviceavdelingen holder til ved hovedinngangen til rådhuset. Her ligger sentralbordet og resepsjonen.

Åpningstider: Kl. 10:00 - 14:00, alle hverdager
Telefon: 75 77 55 00
Faks: 75 77 55 55
E-post: postmottak@tysfjord.kommune.no

 

Sekretariat
Serviceavdelingen har ansvaret for sekretariatsfunksjonen i de forskjellige politiske utvalgene i Tysfjord kommune. Dette gjelder:

 • Kommunestyret
 • Formannskapet
 • Eldrerådet

 

Serviceavdelingen er et sted der publikum kan henvende seg for å få hjelp, veiledning og informasjon i saker som kan avgjøres etter politisk/administrativt vedtatte regler.

 

Serviceavdelingen kan gi informasjon, veiledning og hjelp med:

 • Statlig bostøtte
 • Startlån
 • Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-tjenesten)
 • Diverse søknadsskjema
 • Kopiering
 • Salg av hytterenovasjon
 • Salg av bygdebøker
 • Kommunale avgifter
 • Kommunale boliger
 • Serveringsbevilling
 • Salgsbevilling
 • Skjenkebevilling


Saksbehandling
Serviceavdelingen utfører også en del saksbehandling for kommunestyret og formannskapet. I tillegg saksbehandler avdelingen saker som omhandler kommunale avgifter, kommunale boliger, startlån m. m.


Arkiv
Serviceavdelingen har ansvaret for sentralarkivet til Tysfjord kommune.