Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Studie avseende samverkan för tillväxt Gällivare - Tysfjord

Gällivare kommune inviterte Tysfjord kommune og Sør-Kaitum sameby til et felles prosjekt (forstudie) som skal undersøke muligheten for vekstskapende innsatser i regionen ut i fra dagens situasjon og mulige framtidsscenarier.

Prosjektet skal belyse disse fire delområdene:

1. Vannkraft og mineraler
2. Handel, turisme og næringsliv
3. Samiske næringer
4. Infrastruktur

Prosjektet/Forstudiet skal gjennomføres gjennom et aktivt samarbeid mellom nevnte delområder. Samarbeidspartnere og andre interessenter får tilbud om å inngå i prosjektets styringsgruppe. Administrativt er prosjektet organiseres med prosjektansvarlig, prosjektleder og arbeidsgruppe.

Prosjektet er finansiert via Interreg Nordkalotten, Vattenfall AB, Innovasjon Norge og Tysfjord kommune.  På svensk side er Vattenfall, Länsstyrelsen og Vägverket nasjonale bidragsytere. Kostnadsrammen på norsk side er ca NOK 1.1 millioner.  Tidsrammen er satt til mars 2008.

På norsk side har disse aktørene bidratt med utredninger:

  • Vattenfall
  • Cathrine Amundsen
  • Edvard Bing
  • Museum Nord - Tysfjord Museum
  • Transportutvikling
  • Sør-Kaitum Sameby
  • AT Consult

 Relevante prosjektbeskrivelser:

Studie avseende samverkan för tillvaxt Gällivare - Tysfjord PDF document ODT document
Vägutredning Norge
Prosjekt Samverknan for tillväxt - Mellomriksväg
Rapport Sårkajåhkå 30.03.07
Rapport Sievgok 30.03.07
Samverkan för tillväxt, Delrapport turisme og handel