Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Sammen for et trygt og godt oppvekstmiljø

Høsten 2017 ble det satt i gang et eget oppfølgningsprosjekt i kjølvannet av overgrepssakene i Tysfjord. Målet med prosjektet er å følge opp de berørte og iverksette forebyggende tiltak for å hindre overgrep i fremtiden.

Illustrasjonsfoto_barn.jpg

Prosjektet som har fått navnet Jasska/Trygg og følger to hovedspor:

  1. Den akutte situasjonen -  følge opp offer og andre berørte
  2. Forebyggende arbeide - langsiktige tiltak

Det er satt i gang fem delprosjekter. Hele prosjektet er beskrevet i planskissen. Mer informasjon om dette under menypunktene på siden her.

 

Portrett_Tor_Erik_Ronne.jpgProsjektleder er Tor Erik Rønne.
Kontaktinformasjon: mobil 488 87 308, e-post torerik.ronne@tysfjord.kommune.no