Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
Arran1_Drag_072000

Samisk kultur

Tysfjord er en to-kulturell kommune og et kjerneområde for den lulesamiske befolkningen i Norge.

På Drag ligger Árran - senteret som jobber for å gjennspeile det lulesamiske samfunnet i Norge. Senterets formål er å sikre og utvikle lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv.

På Árran kan du lære om samisk historie, kultur og samfunnsliv. Gjennom utstillinger og guiding kan besøkende få et innblikk i hva samisk kultur er, hva som gjør samer til samer og hvordan samer uttrykker sin tilhørighet. Et av tema i utstillingen omhandler den lokale samiske identiteten, og grunnlaget for den lulesamiske identieten. Forskjellige mennesker har ulik oppfatning om sin samiske identitet og det lulesamiske samfunnet er mangfoldig. Utstillingen omhandler dessuten det lokale engasjementet for nettopp å få lov å være samer. Aktører som har vært aktive i ”samebevegelsen” på nasjonalt og internasjonalt nivå omtales også. Andre tema i utstillingen er jakt, fangst, fiske og lulesamiske drakttradisjoner.

Árran Lulesamisk senter
Telefon: 75 77 51 00 
Telefaks: 75 77 51 01
E-post: poassta@arran.no

Museet er helårsåpent.
Åpningstider: Hverdager kl. 08:00 - 15:30.

Sommeråpent fra 23.06. - 15.08. Hverdager kl.10:00-17:00. 

Priser: Voksne 60,- Honnør/Student 50,- Barn under 6 år Gratis, barn i alderen 6-18 år 25,- Grupper over 10 pers. 50,-
Beliggenhet: Drag, RV827, 4 km fra E6
Telefon 75 77 51 00, fax 75 77 51 01

Museet er tilrettelagt for rullestolbrukere.