Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Salg av kommunalt bygg i Tysfjord

30.07.2019
I følge vedtak i Formannskapets sak 88/18, den 12.09.18, legges følgende kommunale bygg ut for salg:

- Lærerbolig i Musken. 2 leiligheter – vertikaldelt. G/br nr 56/59. Selges som en enhet.  (Beliggenhet nært skolebygget.)

Eiendommen selges slik den er, fri for pengeheftelser.

Kjøper dekker alle overdragelseskostnader, inkludert dokumentavgift, tinglysningsgebyr, eventuelle oppmålingskostnader og konsesjonsgebyr.

Formannskapet ber interesserte komme med bud og  forbeholder seg retten til å godta eller forkaste et hvert bud. 

For mer informasjon om bygget, evt. å avtale visning, kontakt Tysfjord kommune
på telefon 75 77 55 00

 

Budet må være levert/ mottatt hos Tysfjord kommune v/ serviceavdelingen innen fredag 16.08.19, kl 12:00

For sent innkomne bud vil bli avvist.

Merk konvolutten med «Bud kommunal bolig»

 

Teknisk etat, Tysfjord kommune, 30.07.19