Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon informasjon blaa

Ságastallamtjåhkanime suohkanoassepládna rumálasj dåjmajda ja luonndoåtsådallamijda

SDH (Stájggo, Divtasvuodna ja Hábmer)- juogos la mierredam dájda gålmmå suohkanijda dahkat aktisasj plánav rumálasj dåjmajda ja luonndoåtsådallamijda. Pládna l ájggegávddaj 2013 - 2016.

Pládna l vuodon gå galggá spellambiednikdoarjjagav åhtsåt lásjmudallam- ja luonndodåjmajda.

Luojvojdis organisasjåvnå ja lásjmudallamjuohkusa ja iehtjáda máhtti buktet moalkedimijt pládnaj dáj rabás diededim - ja ságastallamtjåhkanimijda má li danna:

Ájluovtan 03.09.2012 kl. 18:00 Árranin - Låptån

Måsken 06.09.2012 kl. 18:00 Måske skåvlån

Gásluovtan 11.09.2012 kl. 18:00 Gásluovtan rádevieson

Stuorgietten 12.09.2012 kl. 18:00 Divtasvuona turisstaguovdátjin.

Buorisboahtem!