Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Rudá Merraæládusá kultuvrra- ja æládusfåndas 2014

21.02.2014

Divtasvuona suohkan dájna almot várridum rudájt Merraæládusá kultuvrra- ja- æládusfåndas vuostasj juollodibmáj jagen 2014. 

Foannda le vuododuvvam guollebiebbmamviddnudagáj álgadibme baktu, duogátjijn gå Ellingsen Seafood AS:an (åvddåla Musken Laks AS:an) ja Nordlaks AS:an li guollebiebbmamkonsesjåvnå suohkanin.

Ulmme fåndajn la vidjirijt láhtjet riekta sadjáj kultuvrra- ja æládusvuododuvvam dåjmaj åvddånahttemij. Foannda galggá doarjjat kultuvrra - ja æládusdåjmajt guhkesággásasj vájkkudusáj. Foanndaj la jahkásattjat lasedibme kapitálas guovtijn miljåvnåjn kråvnåjn nielje jage birán. Fånda rudá juolloduvvi birrusij 50 %ajn guokti jahkáj. 

Jagen 2012 li ådå njuolgadusá dagádum Merraæládusá kultuvrra- ja æládusfoanndaj tjielgga ulmij ja strategiaj. Ienemusát niellja åhtsåmusájda daj nammadum doarjjaguovloj sisbielen doarjja juolloduvvá. Tjadábargadum åhtsåmusá vuoroduvvi. Åhtsåmusá ma li njuolgadusáj ålgusjbielen hilgoduvvi. 


Åhtsåmusá rájaduvvi dási:

Divtasvuona suohkan 
boaksa 104
8591 Gásluokta 

jali e-påsta baktu dási: postmottak@tysfjord.kommune.no
Åhtsåmájggemierre: Snjuktjamáno 17. biejve 2014