Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
A A A
Rørvik gård_80x74

Rørvik gård

Rørvik gård er en typisk nordlandsgård fra 1800-tallet. Tysfjord kommune har i flere år jobbet med restaurering av gården som ligger på Tysfjordens vestside.

Rørvik gård  Rørvik gård ligger, som navnet indikerer i Rørvik, på Tysfjords vestside mellom Drag og Storjord. Eiendommen er på totalt 1,8 mål. Fiskebondegården består av hovedhus, fjøs, redskapshus, kvernhus, smie og naust med to nordlandsbåter.

Tysfjord kommune kjøpte eiendommen i 1987 og opprettet Stiftelsen Rørvik gård. Stiftelsens styre oppnevnes av kommunestyret og det følger kommunestyreperioden.

I 2002 startet Tysfjord kommune et omfattende restaureringsarbeid ved Rørvik gård ved hjelp av økonomisk og veiledende bistand fra Nordland fylkeskommune, samt kommunale midler.

Nordland fylkeskommune vedtok fredning av gården og innmarken i 2011. Bakgrunn for fredningssaken er:

”Gården er en typisk gård slik vi kjenner dem fra 1800-tallets nordnorske fjordlandskap. Ut fra jordbrukstellingen i 1875 finner en at gården representerer et gjennomsnitt når det gjelder størrelse på gårder i Salten og Ofoten på denne tiden. På gården var det en hest, tre kyr, ti får og lam og et svin. Utsæden var ¾ tønne bygg og tre tønner poteter. Hovednæringen på gården har vært jordbruk, fiske i fjorden og på Lofoten. Lofotfisket tilførte kontanter til gården og husholdningen. Trevirke fra egen skog gav grunnlag for produksjon av materialer til byggevirksomhet på gården, samt brendsel til eget forbruk. Gårdsdriften hadde tilstrekkelig avkastning til dekning av eget forbruk av korn i gode år, poteter, kjøtt og melk, samt ull og skinn fra husdyr. Gården er et godt eksempel på hvordan folk levde sosialt, kulturelt og materielt i selvbergingssamfunnet.”