Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Renovasjon

Image059_250x188

Renovasjon i Tysfjord

Tømming av husholdningsavfall

Matavfall og brennbart avfall hentes samtidig. 

Det vil ikke lenger legges ut tømmekalender for hver kommune. Du kan søke på adressen din og få opp kalender som gjelder for deg. 

TØMMEKALENDER   
   
Papirtømming

Papirdunken tømmes hver fjerde uke. Se tømmekalenderen for nøyaktige datoer.
Innsamlingen utføres i samme rekkefølge når det er forskyvning på grunn av innkjøring av helligdager.
Husk at dunkene skal være tilgjengelig for renovatørene i tidsrommet kl. 06:00-23:00 på tømmedagen. 
Vinterstid skal adkomsten til dunkene være ryddet for snø, og om nødvendig være sandstrødd. Dunkene skal plasseres med åpningen (lokk) mot veien.
Alle dunkene skal være merket med et klistremerke på lokket som viser hvilken vei den skal stå. Det er viktig at dunkene står med litt avstand.
Ved spørsmål om innsamlingen, ring telefon 769 22 000 eller mobil 940 44 451.
Ruten som kjøres i Kjøpsvik, Skarberget og Storjord kan nås på mobil 959 89 392.

Informasjonsbrosjyre 
 
 
Avfallssortering
Nær 90 prosent av alt avfall som leveres til HRS gjenvinnes - enten i form av energi
eller nye materialer. Les mer om hvordan du sorterer avfall ved å gå inn på
hjemmesiden til Hålogalans Ressursselsskap (HRS) og se informasjon om
avfallshåndtering.
 
Om du har spørsmål om renovasjon og avfallshåndtering kan du også ringe HRS på
tlf 769 22 000.
 
 
 
Mottak av grovavfall
 
Kjøpsvik  
Åpningstider: 12:00 - 18:00
 
Januar - februar Første og tredje mandag i måneden
Mars -  september Hver mandag
Oktober - desember Første og tredje mandag i måneden
   
   
Miljøtorg Tømmernes

Åpent torsdager kl. 13:00 - 18:00. 

Lørdagsåpent i perioden 1. april - 1. september kl. 10:00 - 14:00. 

 
Miljøtorget ligger ved E6 på Tømmerneset i Hamarøy kommune.
 
 
Miljøtorg Oppeid

Åpent mandager kl. 12:00 - 19:00.

Lørdagsåpent i perioden 1. april - 1. september kl. 10:00 - 14:00.

 
Miljøtorg Oppeid ligger i Herseth-skogen like ved Byggeriet, ca. en kilometer fra
fylkesveien.
 
Alle stasjonene har stengt på helligdager.
 
 
 
Informasjon om hytterenovasjon
Renovasjonssekker kan kjøpes for kr. 150,- pr stk. Disse kan du få kjøpt i serviceavdelingne på rådhuset. Kontakt oss på telefon 75 77 55 00, eller pr. e-post.
 
https://www.tysfjord.kommune.no/hytterenovasjon.6010319-91651.html
 


Spørsmål om avfallsdunker, henting av avfall m. m. kan rettes til serviceavdelingen på telefon 75 77 55 00.

Klage på renovasjon kan sendes elektronisk på vår selvbetjeningsportal