Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

Hamsuns rike-ikon

Reiselivskonferanse

 

Vi minner om Reiselivskonferansen som holdes på Árran førstkommende torsdag !
 
 
Reiselivskonferansen er en viktig møteplass - og vi inviterer deg til å delta i utformingen av reiselivet i regionen. 
Vi håper du har anledning å møte på
 
Árran torsdag 28. april  09.30 – 15.30.  For program se vedlegg..
 
Alle reiselivsaktører, eller andre med tilknytning til reiselivet, også de som ikke har funnet å ville være medlemmer i Reiseliv i Hamsuns Rike inviteres til å delta.
 
 
Påmelding snarest og innen kl. 12.00 den 27. april til:   post@hamsuns-rike.no eller tlf. 95876306
 
Velkommen !
 
Med vennlig hilsen
Reiseliv i Hamsuns Rike
 
Bente Melby Ness
daglig leder