Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon plan

Reguleringsplan for Nevervik

25. juli 2011

Kommunestyrets vedtak:

1. Reviderte forslag til reguleringsplan for Nevervik hytteområde godkjennes med følgende endring:

 Hytteområdene H15, H16, H17, H18, H19, H21, H 23, H24, H25, H32, H33, H39, H14, H20, H22, H8, H9  tas ut av planen.

 Eventuelle merknader/påbud, gitt på bakgrunn av Sametingets befaring, må tas til følge. Gjennomføring av tiltak i henhold til planen kan bare skje i forståelse med Sametinget.
        
          1. En eventuell utfylling av planen med fradeling av nye hyttetomter kan bare skje innenfor eiendommene gnr. 62 bnr. 20 og bnr. 21 med inntil 2 nye tomter på hver eiendom
 
 
2. Formannskapet delegeres myndigheten til å vedta utfyllinger av planen i henhold til pkt. 2, og innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanens bestemmelser, jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

 

 

Trykk på linkene under for å få frem reguleringsplanen for Nevervik hytteområde og kart over området:

Reguleringsplan for Nevervik
Kart