Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Publiser her ved kun nyhetsarkiv

Reguleringsplan: Drag næring og industripark

19.06.2017

I møte den 22.05.2017 sak 16/17 vedtok Formannskapet i Tysfjord kommune å legge ut forslag til reguleringsplan for Drag næring- og industripark til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å tilrettelegge for gode næringsområder og maritime virksomheter.
Planområdet er avgrenset av kommunal veg (Hamnveien) i sør og sør-vest, fv.827 i øst, samt av havet i nord og nord-vest, og har størrelse på ca. 110 daa.

Planforslaget med planbeskrivelse og planbestemmelser er lagt ut til ettersyn i serviceavdelingen på rådhuset i Kjøpsvik, Drag snarkjøp og Joker på Storjord. 

Eventuelle merknader til reguleringsplanen skal framsettes skriftlig innen 01.08.2017.

Tysfjord kommune, Postboks 104, 8590 Kjøpsvik
tlf.: 75775500, e-post: postmottak@tysfjord.kommune.no

 

  1. Kunngjøringsbrev
  2. Vedtak
  3. Planbeskrivelse
  4. Planbestemmelser
  5. Plankart