Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Rapporter problemer med offentlige anlegg

29.01.2015
 
FiksGataMi er et nettsted for å hjelpe folk til å rapportere problemer, vise, eller diskutere lokale problemer de har funnet i sitt område ved ganske enkelt å finne dem på et kart. Du kan melde problemer uten å tenke på hvilken offentlig myndighet som er ansvarlig for å løse det, det finner FiksGataMi ut for deg.
FiksGataMi.no skriver på sine nettsider: "Et av fundamentene for FiksGataMi-tjenesten er at det offentlige er underlagt forvaltningsloven og må følge god forvaltningsskikk, hvilket for FiksGataMi betyr at de må ta imot henvendelser fra innbyggerne og svare på dem innen 30 dager eller sende den videre og orientere innbyggeren om dette hvis de mener henvendelsen er feilsendt."
Hva slags problemer kan jeg rapportere med FiksGataMi?
FiksGataMi er primært for rapportering av ting som er ødelagt, skadet, dumpet eller trenger å bli reparert, rengjort eller ryddet.
Dette kan for eksempel være:
 • Forlatte kjøretøy
 • Gatelys som ikke virker
 • Plakater eller graffiti
 • Søppel
 • Behov for rengjøring
 • Behov for brøyting
 • Glatt vei eller gangsti
Hva er FiksGataMi ikke?
FiksGataMi er ikke en måte å komme i kontakt med offentlig myndighet for alle spørsmål - vennligst bruk FiksGataMi bare for problemer som de ovennevnte.
Du må kontakte offentlige myndigheter direkte for problemer som for eksempel:
 • Saker som haster eller akutt problemer
 • Støyforurensning eller bjeffende hunder
 • Brann og røyk / luktforurensning
 • Endringsforslag til kommune, fylke eller stat
 • Klager over naboene
 • Kriminell aktivitet
Tysfjord kommune oppfordrer kommunens innbyggere å benytte seg av denne tjenesten, for å melde inn feil med kommunale bygg og anlegg.
http://www.fiksgatami.no