Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Kommunereform

Rapport fra Telemarksforsking

Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Tysfjord kommune å vurdere hvorvidt Tysfjord, i lys av mål og forutsetninger for kommunereformen, kan bestå som egen kommune.
Utredningen tar for seg områdene samfunnsutvikling, økonomi, tjenester og lokaldemokrati.

Utredningsarbeidet er gjennomført i perioden mars-april 2016.