Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Rådmannens første måned

27.08.2015

Oddbjørn Nilsen rådmann_200x356.jpgOddbjørn Nilsen er Tysfjords nye rådmann. Etter vel en måned i rådmann-stolen sitter han igjen med et positivt inntrykk av kommunen

​- Jeg har nå vært på plass som rådmann i Tysfjord en måned og ønsker å takke alle jeg har møtt for en veldig hyggelig mottakelse, sier Oddbjørn Nilsen.

Han forteller at han har hatt mange hyggelige samtaler med medarbeidere og samarbeids-partnere i kommunen.

- Jeg har fått bekreftet at det er mange ressurser, dyktige og engasjerte medarbeidere i kommunen og jeg ser store muligheter i mitt arbeid videre, sier rådmannen.

Han har satt seg godt inn i situasjonen på sin nye arbeidsplass og sier:
- Kommunen er som kjent i en økonomisk vanskelig situasjon. Handlefriheten er redusert. Når vi i tillegg kjenner de utfordringen som kommer i neste økonomiplanperiode, kan vi gjerne si at det akutt behov er å sikre kommunens likviditet og drift, mens omstilling blir et varig prosjekt i hele planperioden. Jeg legger ikke skjul på at dette blir krevende, særlig når vi ser at utgiftene våre ikke står i forhold til inntektene. Det blir derfor viktig at vi kommer ned på det kostnadsnivået som sammenlignbare kommuner ligger på. Dersom vi ikke tar tak i dette nå vil situasjonen forverres raskt inn i 2016 og 2017.

Vi har en konstruktiv dialog med Fylkesmannen. Innbyggerne kommer til å merke den vanskelige økonomiske situasjonen vi er i, men tjenestene våre skal selvsagt være forsvarlige. Som rådmann er jeg opptatt av at vi skal levere forutsigbare og forsvarlige tjenester til riktig kvalitet. Vi skal gjøre alt vi kan for at møtet med kommunen er god og at servicen oppleves god. Jeg er helt trygg på at det vil vi også kunne gjøre etter at omstillingen er gjennomført.

Oddbjørn Nilsen avslutter refleksjonen rundt sin første måned som rådmann i Tysfjord med å presisere viktigheten av åpenhet. 
- Jeg er tilhenger av åpenhet og å bygge opp gjensidig tillitt og en god dialog, sier rådmannen.