Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Forside

Rådgiver næring og utvikling - Narvik kommune

12.02.2019

Vil du være med å forme Nye Narvik kommune og regionen?

narvik kommune ski og sjø_457x692.jpg

Stilling som rådgiver næring og utvikling er opprettet i fellesnemnda for Nye Narvik kommune med den hensikt å bidra til at fokus på næring ivaretas i sammenslåingsprosessen. Dette er en prosjektstilling med varighet ut 2020.
 
Nye Narvik kommune skal være utviklingsorientert og ha fokus på etableringer og nyskapning. Den nye kommunen satser i stor grad på å ta i bruk digitale verktøy som bidrar til at tjenester leveres i henhold til innbyggernes forventninger. På næringssiden er bergverk og bergverksrelatert industri, (Kjøpsvik og Ballangen), landbruk, (Ballangen), transport- og energi, (Ballangen, Narvik og Tysfjord), dominerende ved siden av handel- og offentlig service. Kultur- og idrettssektoren i den nye kommunen står støtt med mange gode tilbud.
Sentrale arbeidsoppgaver
 • Rådgiver næring og utvikling skal arbeide tett med kommunens næringsselskap Futurum og andre aktuelle aktører for å sikre samhandling og iverksettelse av effektive utviklingstiltak i samsvar med strategisk næringsplan
 • Bidra til å profesjonalisere nye Narvik kommunes lobbyarbeid. Sammen med leder planlegge samhandlingen av kommunens aktører til felles arbeid i sentrale saker, som krever langsiktig påvirkning som støtte for politisk ledelse
 • Stilling som rådgiver næring og utvikling vil som sine hovedområder / ansvarsområder ivareta saksbehandling og rådgivning innen næringsarbeid og generelt utviklingsarbeid i Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner som en del av etablering av Nye Narvik kommune
 • Representere og saksbehandle på vegne av rådmann i Nye Narvik kommune sitt eierskap i hel- eller deleid utviklingsselskaper
 • Saksbehandling, koordinering og gjennomføring av arbeidet med utarbeidelse av eierskapsmeldinger og eierstrategier for kommunale selskapers virksomhet i nye Narvik kommune. Stillingen skal sørge for oversikt over generalforsamlinger, forberedende generalforsamlinger i de selskap kommunene har eierskap. Dette for at kommunenes deltakelse og behandling kan være godt forberedt
 • Sørge for oppdaterte fakta og presentasjoner i alle utviklingsprosjekter, samlede tiltaksapparat og saker Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner som en del av etablering av nye Narvik kommune er involvert i
 • Inneha del-prosjektledelse innen nærings- og utviklingsfunksjoner i prosjektarbeidet rettet mot etableringen av nye Narvik kommune, jf. nye Narvik kommunes prosjektstyringsplan
 
Virksomhetsområdet vil frem til sammenslåing 01.01.2020 være Ballangen, Tysfjord og Narvik kommune og et tett samarbeid med rådmenn i de tre kommunene blir viktig. Nærmeste overordnede vil være rådmann i Nye Narvik kommune frem til den 31.12.2019, fra og med 01.01.2020 vil stillingen inngå i rådmannens stab.
Nærmeste overordnede blir da rådmannen representert ved leder av rådmannens stab.
Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdannelse og erfaring fra et lederperspektiv med samfunns- og næringsutvikling
 • Være utviklingsorientert med et strategisk og innovativt blikk i sitt virke innen nærings- og generelt utviklingsarbeid
 • God forståelse for rolledeling mellom administrativ ledelse og politisk styring, og god innsikt i offentlig forvaltning/ saksbehandling
 • Gode It-kunnskaper og erfaring fra digitalisering av arbeidsprosesser
 
Som person bør du ha gode munlige og skriftlige kommunikasjonsevner, og fremstå med faglig tyngde. Rollen er meget selvstendig og setter krav til at du kan planlegge, organisere og gjennomføre på en inspirerende og motiverende måte. Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.
Vi tilbyr
Narvik kommune står ovenfor en omfattende kommunesammenslåing med utviklingsarbeid og kulturbygging. Vi kan tilby en utfordrende og spennende rolle, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunen sin videreutvikling. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.
Kontaktpersoner og søknadshåndtering
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.
For ytterligere informasjon og for å søke stillingen: www.headvisor.no. Vår rådgiver i Headvisor, Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186, kan kontaktes for en uforpliktende og fortrolig samtale.
For mer informasjon om kommunen kan også rådmann i Narvik kommune kontaktes, Lars Skjønnås, mail: lars.skjonnaas@narvik.kommune.no.
Kortfattet søknad og cv sendes innen søknadsfristens utløp 6. mars 2019.