Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Om tjenesten

Rus og psykiatri tjenesten er organisatorisk plassert under Helse og omsorg.


Tjenestebeskrivelse:    
Rus og psykisk helsetjeneste er et frivillig lavterskeltilbud til mennesker med rus- og/eller psykiske vansker. Tjenesten gir innbyggerne en helhetlig tjeneste innenfor fagområdet. Målet er å gi hjelp til selvhjelp, slik at pasienter kan mestre sitt eget liv på tross av sine helseplager. Tjenesten tilbyr behandling, veiledning og oppfølging, og ytes i tjenestens lokaler, i hjemmet eller andre steder etter behov. Tjenesten er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Tysfjord kommune.
 

Navn Tittel E-post Telefon
Elin Mathisen Miljøterapeut, Tysfjord vest Elin Mathisen 75 01 31 11
      99 39 81 13
       
Berit Mølderup Psykiatrisk sykepleier, Tysfjord vest Berit Mølderup

75 01 31 17

41 49 64 37

Kjell-Helge Ellingsen Miljøterapeut, Tysfjord vest Kjell-Helge Ellingsen 97 04 35 65
Inger Åmo Miljøterapeut, Tysfjord øst Inger Åmo 46 85 61 02
Ann-Helen Jakobsen Miljøterapeut, Tysfjord øst Ann-Helen Jakobsen 48 18 33 96Dagtilbud:

Torget dagsenter i Kjøpsvik
Åpningstid: mandag-fredag kl. 10.00 - 14.00


Henvendelser kan komme fra:
Enkeltpersoner, lege, poliklinikk (Distrikt Psykiatrisk Senter), sosialkontor, pårørende, andre instanser.

Samtaler:
Individuelle samtaler avtales alt etter den enkeltes behov. Samtaler kan foregå der en finner det mest hensiktsmessig og etter avtale: ved kontorbesøk, hjemmebesøk, via telefon.


Koordinering av hjelpebehov:

  • Kartlegging
  • Målsetting for oppfølging
  • Koordinering/samarbeid i forhold til andre hjelpeinstanser.
  • Individuell Plan; hvis behov for langvarige og koordinerte tjenester
  • Vi har faste samarbeidsmøter med VOP og BUP
     

PSYKIATRIPLANEN 2011 - 2015
 

 

Aktuelle lenker:

www.nav.no NAVs tiltak og tilbud for mennesker med psykiske problemer, kontaktinformasjon til ressurspersoner på området og informasjon rettet mot arbeidsgivere og arbeidstakere, arbeidssøkere og kolleger
www.helsedirektoratet.no Under menypunktet "Arbeid og psykisk helse", finner du informasjon for ansatte i helsetjenesten
www.psykisk.no Her finnes tilsvarende informasjon for deg som ønsker å vite mer om dette temaet, om du er en enkeltperson, kollega, arbeidsgiver, arbeidstaker eller arbeidssøker
www.mentalhelse.no Informasjon om Mental Helse
www.mentalhelse.no Informasjon om Verdensdagen for psykisk helse
www.angstringen.no Sliter du meg angst? Sjekk denne siden
www.psykiskhelse.no Rådet for psykisk helse
www.psykopp.no Stifelsen Psykiatrisk Opplysning
www.ung.no Informasjon til ungdom
www.vfb.no Voksne for barn
www.forebygging.no Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og helsefremmende arbeid
www.lpp.no Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
www.selvskading.org Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord