Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon pressemelding

Pressemelding

 

I fredagens artikkel i Sameradioen blir administrasjonen i Tysfjord kommune beskyldt for å ha tilfeldige rutiner i forbindelse med innkalling av vararepresentanter til kommunestyret. Påstanden er grunnløs, feilaktig og tatt ut av sin sammenheng.
 
Faktum i saken er følgende:
 
Kommunelovens § 16 har følgende formulering om innkalling av varamedlemmer:
 
Har medlemmene forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer så vidt mulig i den nummerorden de er valgt”
 
Kommunens administrasjon følger selvsagt prinsippet om å innkalle varamedlemmer slik de står oppført på varamannslisten.
I dette konkrete tilfellet var det kun 30 minutter igjen til møtet skulle avholdes. Det ville således være umulig for 1. varamedlem å kunne nå møtet innen kommunestyret var lovlig satt. Administrasjonen valgte derfor å innkalle et varamedlem som var ansatt på Rådhuset og kunne tiltre på kort varsel.
Etter administrasjonens vurdering har en således oppfylt kravet i kommunelovens § 16 om å innkalle varamedlemmer så vidt mulig i den nummerorden de er valgt.
 
Administrasjonen beklager på det sterkeste at Sameradioen henger ut enkeltpersoner i administrasjonen for manipulering med innkallingsrutinene.
 
Gjør for øvrig oppmerksom på at gjeldende innkallingsrutiner har vært fulgt i en årrekke i Tysfjord kommune.
 
Kjøpsvik den 18. 11. 2011.
 
 
Konrad Sætra
Rådmann