Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Publiser her ved kun nyhetsarkiv

PRESSEMELDING: Kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland besøker Tysfjord

30.05.2018
Etter invitasjon fra ordfører Tor Asgeir Johansen i Tysfjord kommune, kommer kommunal - og moderniseringsminister Monica Mæland til Tysfjord for å møte representanter fra kommunene Ballangen, Hamarøy, Narvik og Tysfjord fredag 1. juni.

 

Tema for møtet er status og framdrift for arbeidet med gjennomføring av stortingets vedtak om å dele Tysfjord kommune, avvikle dagens kommuner og etablering av nye Hamarøy og nye Narvik kommune fra 01.01.2020. Fastsetting av kommunegrensen mellom de to nye kommunene vil stå sentralt i samtalene når ministeren kommer på fredag.

Media inviteres til pressemøte i kommunestyresalen på rådhuset i Kjøpsvik kl. 13.15. (lenke til streaming)

På pressemøtet deltar Kommunal – og moderniseringsminister Monica Mæland, ordfører i Ballangen kommune Per Kristian Arntzen, ordfører i Hamarøy kommune og leder i Fellesnemd Nye Hamarøy Jan-Folke Sandnes, ordfører i Narvik kommune og leder for fellesnemda Nye Narvik kommune Rune Edvardsen og ordfører i Tysfjord kommune Tor Asgeir Johansen.

Pressemøtet avsluttes kl. 13.45.

Statsråd Monica Mæland ankommer Drag i Tysfjord på formiddagen, ca. kl. 10.30. Sammen med ordførerne fra Ballangen, Narvik, Hamarøy og Tysfjord skal ministeren på befaring i båt til området hvor vedtatt grenselinje, og de tidligere forslagene til grenser ligger.

Etter befaringen samles ministeren og ordførerne til et kort oppsummeringsmøte på rådhuset i Kjøpsvik.

Pressemøtet arrangeres når oppsummeringsmøtet er ferdig. 

-"Vi gleder oss til å møte å møte kommunal – og moderniseringsminister Mæland i Tysfjord og ønsker henne hjertelig velkommen til kommunen som neste år kan feire 150 år. Vi ser fram til gode samtaler, dialog og resultat til beste for innbyggerne i de nye kommunene", sier ordfører Tor Asgeir Johansen.

Kontaktpersoner:

  • Tysfjord kommune: Ordfører Tor Asgeir Johansen, tlf. 916 15 762
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD): Kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo, pressetelefon 22 24 25 00.