Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Forside

Pressemelding fra NGU

20.06.2019

PM_Helikoptermålinger.jpg

Målinger fra helikopter i lav høyde

 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil fra 15. juni og i tre-fire uker framover utføre geofysiske målinger fra helikopter i Ballangen, og i deler av Tysfjord og Narvik kommuner.

 

Målet med målingene er generell geologisk kartlegging, samt å måle eventuelle rester av cesium-137 etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Målingene skal styrke kartleggingen av geologiske ressurser, og sørge for en bedre forståelse av den vekslende geologien i Nordland.

 

Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i linjer i retning øst - vest for hver 200 meter, og med konstant høyde 60 meter over bakken. Under helikopteret henger en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. I tillegg blir det samlet inn informasjon om radioaktive elementer i bakken. Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien i området.

 

Resultatene fra undersøkelsen kan først og fremst benyttes ved videre geologisk kartlegging og mineralressursundersøkelser, men også ved grunnvanns-undersøkelser, kartlegging av eventuell fare for radon i hus, og kartlegging av svakhetssoner i fjell.

 

Målelaget består av en pilot fra helikopterfirmaet Heliscan AS og en operatør fra NGU. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø og sterk vind, og heller ikke dersom solaktivitet gir forstyrrelser i magnetfeltet.

 

NGU vil utføre målingene i samarbeid med lokalbefolkningen. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.

 

Mer informasjon: 

Lagleder Marco Brönner, 486 07 696, marco.bronner@ngu.no

Senioringeniør Frode Ofstad, 909 52 158, frode.ofstad@ngu.no