Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Pressemelding - Bognes veikro

22.05.2015

Pressemelding - Bognes veikro
 

Etter siste tids oppslag i sosiale medier, lokale  medier samt henvendelser til kommunen, vil Tysfjord kommune ved administrasjonen komme med følgende uttalelse i saken:

Tysfjord kommune behandler alle søknader om serverings-, skjenke- og salgsbevilling på lik måte og i henhold til gjeldende lovverk. Dersom ikke grunnlaget for en komplett søknad er på plass fra søkers side, vil dette kunne forlenge en søknadsprosess.

 Tysfjord kommune har i denne saken flere ganger vært i kontakt med søker, og vært helt tydelige på hvilke krav som ligger til grunn jfr. Serveringsloven.  Når disse krav ikke er innfridd er det heller ikke anledning til å åpne uten bevilling, heller ikke midlertidig.  Tysfjord kommune har sendt søknaden på høring til de aktuelle høringsinstansene og bedt disse om å prioritere saken. Serveringsloven krever at søknaden sendes til politiet for uttalelse, noe som er gjort. Loven sier at vi kan sette tidsfrist for å sikre svar innen et visst tidsrom, noe vi også har gjort.

Det har blitt hevdet at søknaden var levert til Tysfjord kommune i midten av april. Dette stemmer ikke. Søknadsskjemaet var datert og ble skrevet av søker på rådhuset 20. april, men vi ble fortalt av søker at resterende papirer ville bli ettersendt. Komplett søknad var ikke klar før i slutten av april.

Etablererprøven avvikles fortløpende hos kommunen. Det samme gjelder kunnskapsprøven i Alkoholloven. Vi har bedt søker om å oppgi ønsket dato for avvikling av etablererprøven, og dato er nå satt. Serveringsloven krever at daglig leder har bestått denne prøven. Utover dette kan ikke Tysfjord kommune gjøre mer før kommunestyret fatter et vedtak.

Tysfjord kommune har saksbehandlet søknaden i henhold til gjeldende lover og regelverk. Vi følger likebehandlingsprinsippet, og behandler denne saken på lik linje med tilsvarende saker.

Vi synes det er beklagelig at Tysfjord kommunes ansatte indirekte blir uthengt i denne saken. Vi oppfordrer heller  publikum til å henvende seg direkte til oss ved spørsmål om saker som er av interesse. Kommunen har behandlet saken i h.h.t. gjeldende lover, regler og godkjent delegasjonsreglement.

 

Rådmannen