Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Præssadiedádus

30.05.2014

Divtasvuona kulturskåvllå l juo gárvedime tjavtja fálaldagájt. Åhpadus la ieme gålmåjn bájkijn suohkanin, Ájluovtan, Gásluovtan ja Stuorgietten. Gájkaj bájkijn li stuoves oahppejuohkusa, majs åvddålijguovlluj bessap ålov vuojnnet ja gullat. Kulturskåvvlå hávskkudahttá ulmutjijt moaddi jahkáj suohkanij vuorrasijsijdajn, huvson ja sujton. Duodden dasi oassálasstá Kulturskåvllå agev Sementbluesfestiválan Gásluovtan ja Ájluovta Doajmmamárnánin. Jahkásasj girkkokonserta ja ietjá sierra konserta ásaduvvi aj kulturskåvlå baktu.

Navkufálaldahka "Kulturskåvllåtijmma" hiejteduvvá ráddidusmålssoma diehti, ja dan sadjáj lip "lávllomjuogos-fáladagáv ásadam. Dát la fálaldahkan nuoramus oahppijda ja lávllomjuogos máhttá oahppijt rekrutterit ájnegis lávllomåhpadibmáj. 

Ålos gæssuji piano- ja lávllomåhpadussaj ja fálaldahka bissu gájkaj bájkijn ålles tjavtjav.

Dijmma ij lim Gásluovtan fálaldahla elektronikkmusihkan. Gitárra-, bássa,- trumma- ja musikkfálaldahka juoksijda la dálla vas sajenis, ja fálaldahka sjaddá gájkaj gålmåjn bájkijn tjaktjarájes. Vuordedahtte de li ålos gudi dasi ávvudalli.

Duodje ájn ållusav gæssá, valla fálaldahka vatteduvvá dåssju Ájulovtan. Ruhtavádno le dasi sivvan. 

Midja åhpadiddje ávvudallap kulturskåvllåjahkáj tjaktjarájes ållo dáhpádusájda. 


Diededimsjiebmá gávnnu rádevieson ja suohkana web-bielijn. 

Máhtá aktijvuodav skåvlå jådediddjijn mejla baktu oadtjot: johannes.formanowski@tysfjord.kommune.no jali telefåvnån 994 27 290. 


Johannes Formanowski 
Divtasvuona kulturskåvlå jådediddje