Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Postliste

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/53-48
Dato: 27.05.2019 - Mottaker: May-Judith og Karstein Amundsen
19/53-49
Dato: 27.05.2019 - Mottaker: Eiere tilknyttet veinavn stárffo
19/53-50
Dato: 27.05.2019 - Mottaker: Beboere i Oasskára bálges
19/53-51
Dato: 27.05.2019 - Mottaker: Tom-Roger Ellingsen og Wilmar Jessen
19/227-6
Dato: 27.05.2019 - Mottaker: berørte parter
19/240-2
Dato: 27.05.2019 - Mottaker: Frank Sundermeier
19/22-28
Dato: 27.05.2019 - Avsender: *****************
17/151-4
Dato: 27.05.2019 - Avsender: *****************
19/262-1
Dato: 27.05.2019 - Avsender: Anders Kintel
18/326-11
Dato: 27.05.2019 - Avsender: Johan A. Knutsen
19/2-28
Dato: 27.05.2019 - Avsender: *****************
19/53-52
Dato: 27.05.2019 - Avsender: Drag Aktivitetspark
18/209-5
Dato: 27.05.2019 - Avsender: *****************
19/188-5
Dato: 27.05.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Nordland
16/117-20
Dato: 27.05.2019 - Avsender: Nordland fylkeskommune
17/585-5
Dato: 27.05.2019 - Avsender: Sametinget
19/263-1
Dato: 27.05.2019 - Avsender: Børre Knutsen
18/4-19
Dato: 27.05.2019 - Mottaker: KomRev NORD
18/561-6
Dato: 27.05.2019 - Mottaker: Tysfjord kommune
18/51-2
Dato: 27.05.2019 - Mottaker: KomRev NORD
18/135-42
Dato: 27.05.2019 - Mottaker: *****************
19/238-2
Dato: 27.05.2019 - Mottaker: Barbro Andersen
19/266-1
Dato: 27.05.2019 - Avsender: Roar Hveding