Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Publiser her ved kun nyhetsarkiv

Politiets etterforskningsrapport av overgrepene i Tysfjord

29.11.2017
Det er avdekket til sammen 151 seksuelle overgrepssaker relatert til Tysfjord. Av disse er det 43 voldtektssaker og 40 saker som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år. Mange av sakene omfatter grove seksuelle overgrep – herunder voldtekter av barn.

Fakta fra politiets etterforskning

  • Det er registrert til sammen 82 fornærmede og 92 mistenkte personer.
  • Nærmere 70 % av de fornærmede og mistenkte tilhører det lulesamiske miljøet i Tysfjord. Det vil samtidig si at mer enn 30 % av de involverte ikke har denne tilknytningen.
  • Gjennom avhør av de involverte fremkommer det at mange har tilknytning til den læstadianske menigheten – både de som tilhører det lulesamiske miljøet og andre.
  • 58 % av overgrepene har skjedd på vestsiden av Tysfjorden, mens 42 % av overgrepene har skjedd på østsiden av Tysfjorden.
  • Det er registrert 43 voldtektssaker – hvorav de fleste omfatter grove seksuelle overgrep mot barn og voksne
  • Det er registrert 40 saker som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år – også i disse sakene er det snakk om grove seksuelle overgrep som etter dagens lovgivning anses som voldtekter.