Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
A A A

Poasstalista

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/47-8
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: Sivilingeniør Bård Sørensen AS
19/269-1
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Maritas Brukt og Handarbeidsbod
19/84-7
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Ofoten brann IKS
17/203-12
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Arkiv i Nordland
19/270-1
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Nordland fylkeskommune
19/270-2
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Styreleder i PPT-Ofoten
15/489-5
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Kjell G. Øvrevoll
19/269-2
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: Tysfjord kommune
19/269-3
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: Midtre Hålogaland politidistrikt
19/241-2
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: Roger Jakobsen
19/271-1
Dato: 05.06.2019 - Avsender: *****************
19/272-1
Dato: 05.06.2019 - Avsender: *****************
19/233-2
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Tone Iversen
19/273-1
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Sva