Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
A A A

Poasstalista

Poasstalista

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/93-2
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: NSF, Fagforbundet, FO og Delta
19/157-10
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: Ida Josefine Nøstdahl
19/157-11
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: Marthe Nicolaisen
19/157-12
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: Tirill Gunelie Thomassen
19/157-13
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: Anita Solstrøm
19/157-14
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: Virva Holm
19/157-15
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: Wenche Ellingsen
19/157-16
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: Lina Rimkuniene
19/157-17
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: Elisabeth Olsen
19/157-18
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: Smeds Tuula
19/157-19
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: Emma Sofie Setså
19/157-20
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: Stine Helen Frantzen Evensen
19/157-21
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: Johanna Solbakken
19/157-22
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: Cecilie Saghaugen Ilseng
19/157-23
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: Sanja Demic
17/581-6
Dato: 26.04.2019 - Avsender: Hundholmen grendelag
19/93-4
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: Søkere, Søkere
19/197-1
Dato: 26.04.2019 - Avsender: Stetindhallen Tysfjord KF
19/8-10
Dato: 26.04.2019 - Avsender: IBF Legal
19/28-33
Dato: 26.04.2019 - Avsender: Aasebøstøl, Guttorm
10/671-5
Dato: 26.04.2019 - Avsender: Rolf Jenssen
18/539-3
Dato: 26.04.2019 - Avsender: Pelias
19/53-42
Dato: 26.04.2019 - Avsender: Ante martin Eriksen
16/200-3
Dato: 26.04.2019 - Avsender: Steigen kommune
19/51-3
Dato: 26.04.2019 - Avsender: Nordland fylkeskommune
19/51-4
Dato: 26.04.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Nordland
17/523-10
Dato: 26.04.2019 - Avsender: *****************
19/20-13
Dato: 26.04.2019 - Avsender: *****************
19/198-1
Dato: 26.04.2019 - Avsender: Karl-Lorentz Johansen
19/54-5
Dato: 26.04.2019 - Avsender: Skarberghalvøya og Skrovkjosen grunneierlag v/Arne Hveding
19/137-3
Dato: 26.04.2019 - Avsender: *****************
16/390-4
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: *****************
07/839-23
Dato: 26.04.2019 - Avsender: *****************
12/7-5
Dato: 26.04.2019 - Avsender: *****************
08/876-30
Dato: 26.04.2019 - Avsender: *****************
15/185-15
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: *****************
18/547-4
Dato: 26.04.2019 - Avsender: *****************
19/172-2
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: Astrid Haraldsen
17/141-10
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: *****************
19/170-2
Dato: 26.04.2019 - Avsender: *****************
19/93-5
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: Ann-Karin Andorsen
17/182-4
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: *****************
16/221-7
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: *****************
15/602-12
Dato: 26.04.2019 - Mottaker: *****************