Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Pleie- og omsorgstjenester

Pleie- og omsorg har ansvar for Præstegårdstunet sykehjem i Kjøpsvik og Åpen omsorg i hele Tysfjord kommune.

Åpen omsorg er delt i to distrikt:

 

Pleie og omsorg Øst Kjøpsvik
Pleie og omsorg Vest Drag, Storjord og Musken

 

Leder pleie- og omsorg,vest Morten Aspaas Tlf. 75 78 59 10/ 90 97 87 90
Leder pleie- og omsrg, øst Ann-Karin Andorsen

Tlf. 75 77 55 37

468 84 831


Pleie og omsorg har som mål og gi alle innbyggere i Tysfjord kommune et faglig forsvarlig tilbud.

 

Kontaktpersoner Pleie og omsorg Øst
Navn Tittel E-post Telefon
Ulrika Nøstdahl Avd.sykepleier, Prestegårdstunet  Ulrika Nøstdahl

75 78 59 00

90 68 24 36

Rikke Romstad Avd.sykepleier, Åpen omsorg Rikke Romstad

75 77 58 20

95 46 30 62

 

Kontaktpersoner på Pleie og omsorg Vest:
Navn Tittel E-post Telefon
  Avd. sykepleier -vakant   47 64 52 07
Hjemmesykepleien Storjord   99 51 89 76
  Storjord   95 00 21 48
  Drag   95 79 19 80
  Drag   91 30 56 74
       
Nils Ove Skalltje Avd.leder Miljøtjenesten Nils Ove Skalltje 75 01 31 11
      41 59 71 32
       
Miljøtjenesten Vakttelefon   41 43 15 19
  Miljø 2   97 13 27 56
  Miljø 3   95 79 19 86
  Miljø 4   97 04 35 65