Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

eldreomsorg2

Planleggingsmidler

 

Helsedirektoratet har nå  bevilget kr. 550.000 til planarbeid – Tverrkulturelt Helse- og Omsorgsenter på Drag.
 
Det foreligger nå positive uttalelser til det videre planleggingsarbeid fra Helse Nord, Nordland fylkeskommune og Fylkeslegen i Nordland samt kommunene i Nord Salten.
 
Kommunen har i tillegg søkt Partnerskap Ofoten  som er en del av Regionrådet for Ofoten om delfinansiering  av planarbeidet. Planarbeidet er beregnet til i alt. Kr. 2.000.000.
Målet med prosjektet er å bygge opp et likeverdig tjenestetilbud for ulike befolkningsgrupper i regionen innen helse- og omsorgtjenester. Dette skal skje i et urfolksperspektiv, i et majoritetsperspektiv og i et flerkulturelt perspektiv.