Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Skjemaer

Papirskjemaer

Her har vi samlet skjemaer som ikke finnes som elektroniske skjemaer, samt lenker til skjemaer på andre eksterne nettsider.

 

Skjema lastes ned, skrives ut og sendes pr. post til følgende adresse:
Divtasvuona suohkan - Tysfjord kommune
Poasstaboaksa - Postboks 104
8591 GÁSLUOKTA - KJØPSVIK.


Papirskjema kan også skannes, og sendes som vedlegg i e-post til postmottak@tysfjord.kommune.no. Gravemeldinger sendes til egen adresse, se nedenfor.

Helse og sosial
Bostøtte
Fastlegeordningen - Endring av fastlege
Legeerklæring ved søknad om pleie- og omsorgstjenester PDF document ODT document
Søknad om pleie- og omsorgstjenester (lenke til elektronisk søknad)

Næring og miljø
Skuddpremie

Kultur og bibliotek
Anleggs- og aktivitetsregistrering i Tysfjord kommune PDF document ODT document  
Bygdebøker (bestillingsskjema) PDF document ODT document
Slektsskjema for bruk i arbeidet med nedtegning av gårds- og slektshistorien for Tysfjord PDF document ODT document

Teknisk sektor
Melding om graving - gravemelding kan sendes som e-post til gravemelding@tysfjord.kommune.no
Byggeregler
Byggesak-skjema
Gebyrfritak for feiing og tilsyn - ​Ofoten Brann IKS
Registreringsskjema for vannmålere

Andre sentrale skjemaer
Brønnøysundregistrene
Forliksklage-skjema
Lån og tilskudd og til kjøp og utbedring av bolig (Husbanken)
Sykdom, fødselspenger, attføringspenger m.m. (NAV)