Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Øyvind Johansen

25.08.2015
ikon Øyvind JohansenSenterpartiet

1. Navn, alder, bosted, familie, parti/liste?
Øyvind Johansen, 46 år, Storjord, samboer, en sønn, Senterpartiet.

2. Hva er det beste ved å bo i Tysfjord kommune? 
Flott natur, flotte mennesker som innbyggere, godt utbygd tjeneste tilbud, kultur og historie som vi skal være stolt av.

3. Hvorfor er du den beste ordførerkandidaten for kommunen vår?
Jeg har bakgrunn som selvstendig næringsutøver i Tysfjord siden jeg var 18 år og vet hva som må til for og få vekst og utvikling i Tysfjord. Ett hvert samfunn som ikke er i utvikling vil dø ut.

4. Hvilke saker er viktigst for ditt parti/liste ved årets kommunestyrevalg?
De 2 viktigste sakene er å få kontroll på økonomien som er skakkkjørt, og legge til rette for økt næringsaktivitet og utvikling de neste 4 årene.

5. Tysfjord kommune deltar i forsøk med nedsatt stemmerettsalder for 16- og 17- åringer ved årets kommunestyrevalg. Hva mener du som ordførerkandidat er kommunens viktigste oppgave med tanke på nettopp denne velgergruppen?
Vi må legge forholdene til rette så vi får ungdommen tilbake til Tysfjord gjennom økt satsing på boligbygging, og nye fremtidsrettede arbeidsplasser. De er vår fremtid og vår største verdi. 

6. Kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon. Hva vil du si til kommunens innbyggere for å betrygge de som er bekymret for framtiden?
Tysfjord er en av de rikeste kommunene i vår region når vi baserer oss på naturgitte ressurser, men vi er nødt til og sette tæring etter næring og bringe økonomien på fote. Jeg er helt sikker på at hvis det nye kommunestyre tar tak i de problemene vi sliter med idag og tar tak i de mulighetene som finnes, så går vi lysere tider imøte.

7. Hvorfor skal velgerne stemme på deg og ditt parti/din liste ved årets kommunestyrevalg?
For og få kontroll på økonomien, øke aktiviteten, ta hele kommunen i bruk, en økt satsing på unge og ungdom, og en verdig eldreomsorg.

8. Når starter du valgkampen for fullt?
Lørdag 22 august 2015 kl. 12.00.

9. Ønsker du å komme med en appell til de velgerne som foreløpig ikke har tenkt å stemme ved årets valg?
Hvis du som velger ønsker en forandring og ønsker og påvirke samfunnet du bor i må du bruke din stemmerett, og stemme på Senterpartiet.