Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Oversikt over helsetilstanden

19.04.2016

Tysfjord kommune har på slutten av 2015 utarbeidet skriftlig oversikt over helsetilstand og positive og negative påvirkningsfaktorer for helse, herunder også utfra et urfolksperspektiv. Oversiktsdokumentet vil blive brukt aktivt som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommunal planstrategi og i arbeidet med andre planer strategier og tiltak. Oversikten rulleres hvert 4. år.

I tillegg gjøres den årlige folkehelseprofilen offentlig tilgjengelig.

Folkehelsekoordinator Henrik Beck Østergaard kan kontaktes på telefon 971 36 516 eller på e- post: henrik.ostergaard@tysfjord.kommune.no