Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Oppstart av planarbeid

31.10.2014

Drag industri- og næringspark, Tysfjord kommune

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for gbnr. 60/18; 60/209; 60/189; 60/10; 60/380; 60/373; 60/335; 60/108; 60/385; 60/151; 60/108; 60/316; 60/272; 60/286; 60/286/2; 60/161; 60/365; 60/3; RV827, Tysfjord kommune. Området er i dag avsatt til industri, næring og boligformål i kommuneplanens arealdel. Det varsles et større område enn det som blir endelig planområde med bakgrunn i trafikksikker atkomstveg og ivaretaking av andre interesser i området. Planområdet ligger i sentrum av Drag.

Formålet er å legge til rette for industri- og næringsvirksomhet og tilrettelegge for bedre lossingsmulighet i havna med tilhørende anlegg.

Merknader som kan ha virkning for planarbeidet kan sendes elektronisk via epost til flwp@cowi.no, eller med brev til COWI AS, Stakkevollveien 41, Postboks 3636, 9008 Tromsø, med kopi til Tysfjord kommune, Postboks 104, 8591 Kjøpsvik, epost postmottak@tysfjord.kommune.no innen 21.11.2014.

Nærmere informasjon om planarbeidet kan fås hos COWI AS v/ Florian Werland Peremans, tlf. 94 88 09 91.