Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon valg

Opprop!

 

ordforer  Vi, ordførere i kommunene Bodø, Tysfjord, Hamarøy, Ballangen, Narvik, Evenes, Tjeldsund, Sortland, Skånland, Gratangen, Lavangen og Salangen , samt sametingsrepresentanter i valgkrets 5, Vesthavet valgkrets (Meløy i sør til Salangen i nord, samt Vesterålen og Lofoten)
  • Viser til at det skal avholdes valg til Sametinget sammen med Stortingsvalget høsten 2013
  • Oppfordrer alle som kan, til å skrive seg inn i sametingets valgmanntall
  • viser til at Vesthavet valgkrets har 5 mandater på Sametinget, men står i fare for å miste 1 mandat dersom vi ikke får økninger til valgmanntallet
  • viser til at Sametinget er et viktig talerør for den samiske befolkningens interesser og dermed en viktig del av demokratiet i Norge
 
 
 
Ved å stå i sametingets valgmanntall kan du stemme ved sametingsvalget. Da er du med på å bestemme hvem som skal velges inn i Sametinget, og påvirke Sametingets politikk.
 
Registrer deg innen 30. juni - og vær med på å påvirke mandatfordelingen i din valgkrets.
Skjema får du hos kommunen du bor i, eller hos Sametinget.