Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon sproyte

Oppdatert informasjon ang. svineinfluensa

sproyte

Tysfjord kommune er nå godt i gang med vaksineringen av svineinfluensa.
Vi mener å ha vaksinert de aller fleste som tilhører risikogruppene.
 
Vi har nå fått melding om at vi får en ny forsyning med vaksine i uke 48, men vet ikke eksakt dato.
En tar derfor sikte på en ny runde med vaksinering i slutten av uke 48.
Den gruppen som nå blir prioritert i første omgang er barn og unge under 16 år, vi ønsker å vaksinere denne gruppen før en startet på den øvrige befolkningen.
Informasjon går i disse dager ut til kommunens skoler og barnehager.
 
Videre så vil en på nytt oppfordre alle til å ta vaksinen og da spesielt risikogruppene. Er det noen som tilhører risikogruppen som ikke har fått vaksinen ber en de om å ta kontakt med helsesøster.
 
En har bekreftede tilfeller med svineinfluensa i vår kommune og en regner med at det i tiden som kommer vil bli flere tilfeller. Det en har sett er at denne influensaen har forløpet seg som en nokså ordinær influensa.
 
Skulle en få mistanke om at en er syk med influensa, vil en be de som tilhører risikogruppene om å ta kontakt med legekontoret. Andre personer med influensasymptomer lar graden av symptomer avgjøre tiltak.
 
En oppfordrer publikum til å følge med på internett, oppslag på lokalbutikker, legekontor og rådhus for nærmere informasjon om når vaksinering settes i gang.
 
En vil også benytte anledningen til å takke publikum for forståelse, god ”køkultur” samt omsorg for andre som er syke i disse influensatider!
 
Vennlig hilsen
 
 
Rolf Peder Tennebø    Beate Jensen
Kommunelege             Helsesøster