Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

helse[1]

Oppdatering ang. svineinfluensa A (H1N1)

Det har som kjent blitt påvist flere tilfeller av Influensa A i Norge i løpet av de siste ukene. Foreløpig har vi ikke hatt noen tilfeller i vårt distrikt, men er forberedt på dette. Helsemyndighetene holder nøye kontroll med denne utviklingen og vi vil gjerne høre fra deg dersom du tror du kan være smittet. 
 
Når bør du mistenke at du har svineinfluensa?
 
Symptomer ved influensa A(H1N1) hos mennesker ligner på symptomer som oppstår ved vanlig influensa - som feber, hoste, vond hals, kroppsverk, hodepine, frysninger og tretthet. En del av pasientene har rapportert diaré og oppkast. Sykdomstegnene starter gjerne brått, med feber over 38 grader og allmennsymptomer som første tegn.
 
Mistanken styrkes dersom du har vært i kontakt med en person som har fått påvist Influensa A eller hvis du har reist i områder med høy influensaaktivitet.
 
Hva gjør du hvis du mistenker at du har svineinfluensa?
 
Ring fastlege eller legevakten. Ikke møt opp på legekontoret/legevakten uten å ringe og avtale på forhånd. Når du ringer, opplyser du om hvor du har oppholdt deg under reisen og hvilke symptomer du har. Ha kontakt med færrest mulig andre mennesker inntil diagnosen eventuelt er avkreftet.
 
Enkle hygieniske tiltak kan hindre smitte:
  • Vask hendene ofte med såpe og vann, spesielt hvis du hoster/nyser. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er også effektive.
  • Dekk til nese og munn med et papirlommetørkle når du hoster eller nyser, og kast lommetørkleet rett etter bruk.
Kontakter/videre informasjon:
 
For oppdatert og utfyllende informasjon kan du lese på folkeinstituttet sine sider: www.fhi.no eller på www.pandemi.no
 
Ved mistanke om smitte vennligst ring:

Kjøpsvik legekontor 75 77 56 40
Drag legekontor 75 78 57 70
Legevakten 75 77 02 02
 
 
DET ER VIKTIG AT DU AV SMITTEVERNHENSYN IKKE MØTER OPP VED LEGEKONTORET/LEGEVAKTEN UTEN AVTALE!
 
Vennlig hilsen
Visti Hedegart
Kommunelege Tysfjord