Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Publiser her ved kun nyhetsarkiv

Omvisning på helleristningsfeltet Dyreberget i Tysfjord 10.9 kl. 12.00

05.09.2017

 

Omvisningen på Dyreberget gjør deltakerne kjent med et av de mest unike kulturminner i Norge: Ca. 60 store dyrefigurer - de eldste omlag 10.000 år gamle, er omhyggelig slipt inn i berget. Blant dem, den største ristninga fra steinalderen i Nord-Europa, en spekkhugger på 7,62 m. Avbildningene som er særs naturalistiske, vitner om stor forståelse av dyra og en eksepsjonell kunstnerisk utføring. Bergkunsten fra ei så fjern fortid skaper undring. Hvilken viten finnes om folket som skapte den, og hvorfor den ble laget? 

Vår guide på Dyreberget den 10. september er Jan Magne Gjerde, en av Norges fremste eksperter på bergkunst. Han har arbeidet med fagfeltet i om lag 20 år og forska på helleristninger i NV-Russland, Finland, Sverige og Norge. Gjerde har doktorgrad i arkeologi fra 2010, og er tilsatt som forsker ved UiT-Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

Hovedarrangør : Museum Nord-Ofoten tlf. 474  68 569

Sted: Leiknes, Tysfjord, Nordland (5 km fra Bognes fergested)


Helleristninger Leiknes