Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Forside

Omstillingsavtalen vedtatt - Nye Hamarøy

05.02.2019

Omstillingsavtalen skal gi ansatte trygghet i arbeidsforholdet, gi forutsigbarhet og bidra til et godt arbeidsmiljø under omstillingsarbeidet. Omstillingsavtalen er vedtatt politisk og gjelder for nye Hamarøy. Nye Narvik har vedtatt omtrent likelydende avtale.