Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Omsorgsboliger i Tysfjord

Omsorgsboligene i Tysfjord kommune er fordelt på Prestegårdstunet omsorgssenter i Kjøpsvik og Dragstunet på Drag. I tillegg har kommunen noen omsorgsboliger på Storjord.

Omsorgssenter copy  Onsorgsboligene på Præstegårdstunet omsorgssenter

Omsorgsboligene på Prestegårdstunet inneholder ett bygg i to etasjer med totalt 14 omsorgsboliger og 2 avlastningsleiligheter med fellesstue og kjøkken. Åpen omsorg i Kjøpsvik har sin base her. Prestegårdstunet sykehjem er også knyttet til omsorgsboligene med en gangbru mellom. Sykehjemmet har totalt 20 institusjonsplasser. I sykehjemsbygget i andre etasje ligger administrasjonen til Prestegårdstunet omsorgssenter.

Utearealet ved Prestegårdstunet omsorgssenter består av grøntanlegg, stier tilrettelagt for rullestolbruk og med benker strategisk plassert. I hver etasje i omsorgsboligene er det selvstendige balkonger. I tillegg er det etablert utvendige rømningsveier.


DragstunetDragstunet  02

Dragstunet består av både omsorgsboliger og avlastningsboliger. Det ligger i sentrum av Drag. Nært butikk,bank og fysioterapeut. Dragstunet består av to boligkomplekser. I den ene byggningen er det seks omsorgsboliger og to avlastningsboliger med fellesstue og kjøkken. Åpen omsorg og psykiatritjenesten har sin base her. Den andre byggningen består av åtte omsorgsboliger. Alle omsorgsboligene har egne uteboder.Omsorgsboliger Storjord Aapen omsorg stojord  02

Det er syv omsorgsboliger på Storjord. Disse ligger nært turistsenteret og butikken.  Alle boligene har egne uteboder. Åpen omsorg har sin base i omsorgsboligkomplekset.